Tjänster

Technical Services:

  • Mekanisk Konstruktion & Produktutveckling
  • Projektledning
  • Elektronisk utveckling och testing
  • Teknisk dokumentation
  • Management – Consulting, Verksamhetsutveckling

Business Services:

  • Controlling och Redovisnings-support
  • ”Start up support” för mindre företag (Rådgivning, Training…)
  • Allmän support för mindre företag (Accounting, Controlling, Redovisning-support,...)
  • Kostnadseffektiv marknadsföring

Customized Services t.ex.:

  • Rådgivning för Dig & Ditt företag i som är på väg att jobba med internationella Kunder / Samarbetspartner.